Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

About the Journal


Focus and Scope

The journal Tekmeria publishes scholarly articles pertaining to the study of the ancient world, with particular emphasis on Ancient Greek history, epigraphy, numismatics, topography and historical geography, and especially on the publication, republication or exploitation of epigraphic and numismatic materials. All submitted articles that are relevant to the thematic areas covered by the journal are considered by the editorial board, provided they are original and have only been sent to Tekmeria for publication. Book reviews are not included in the journal.

Tekmeria accepts submissions in Greek, English, French, German and Italian.

Peer Review Process

The submitted articles are accepted for publication on the basis of  the following criteria: (a) their relevance to the scope of Tekmeria as described above, and especially (b) their scholarly merit as substantiated by a blind peer review process.  At this stage manuscripts are sent to two external reviewers, who are requested to submit their evaluation within 45 days, barring extraordinary circumstances.

After the review process is completed, authors are informed of the editorial board’s decision to accept, reject or request changes to the article, and also of the content of the referees’ reports. In case of conflicting reviews, the manuscript is sent to a third reviewer.

Reviewing principles

 • The authors’ identity is not disclosed to the reviewers nor is the identity of the reviewers disclosed to the authors.
 • The reviewers are not allowed to disseminate the article or its content prior to its final publication.
 • The Editorial Board does not intervene during the evaluation process.
 • The Editorial Board does not override the reviewers’ judgement. In case of a strong disagreement between the two reviewers, the article is sent to a third reviewer, who is informed about the disagreement.
 • Authors cannot disregard the reviewers’ suggestions without sufficient justification. The Editorial Board monitors the authors’ compliance with the reviewers’ suggestions.

Reviewing process

The Editorial Board seeks reviewers suitable to each article’s specific subject matter. If the reviewers reply affirmatively to the Board’s request, they are expected to send their review to the Editorial Board within 45 days, barring extraordinary circumstances. They are also expected to be available for any clarifications or follow-ups that may be required.

Content of the reviews

Reviews should consists of two parts: a) a preliminary evaluation, where the reviewers are asked to decide whether the submitted article should be accepted for publication or not. In the latter case they should expound on the reasons for the rejection. If the article is deemed acceptable for publications, the reviewers are expected to classify it into one of the following categories:

  • to be published without major revisions;
  • to be published with some major revisions;
  • to be published (for example, on account of the outstanding interest of the subject matter or of the documents published) only after a significant number of corrections and revisions.

b) the main review: In this part, the reviewers state in detail their observations and suggestions for correcting, complementing, and improving both the content (methodology, argumentation, documentation) and the language. Their suggestions may come either in a separate file (clearly denoting the passages to which they refer) or in the form of corrections, annotations and comments in the original file. In the former case it is recommended that suggestions pertaining to the content precede suggestions pertaining to the language, the style, details in the footnotes, etc.

Reviewers need not deal with the authors’ compliance to the journal’s guidelines, which is a responsibility of the Editorial Board.

 

Publication Frequency

Tekmeria folows the publish-as-you-go model (each article is uploaded to our web-site on completion of the editing process) and is issued biannually. 

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public contributes to global knowledge exchange. We encourage authors to deposit their articles, as well as data underlying the publications, in institutional and/or other appropriate subject repositories.

This journal does not have article processing charges (APCs) or article submission charges.

Journal History

Τhe journal Tekmeria, Contributions to the History of the Greek and Roman World, began publication in 1995 in Thessaloniki, at the initiative of Ioannis Touloumakos, then Professor of Ancient History at the University of Thessaloniki, Angelos Chaniotis, then Professor of Ancient Greek History at Heidelberg University and now Professor of Ancient History and Classics at the Institute for Advanced Study at Princeton. At this first phase, eight volumes were issued (volumes 1-8). The Centre for Greek and Roman Antiquity (KERA) –Department of Greek and Roman Antiquity of the Institute for Historical Research since 2012 - has undertaken since 2008 to continue publication of the journal. In this new phase of its existence as a peer reviewed open access journal, the editorial board consisted of Dimitrios Pantermalis, Angelos Chaniotis, Charalampos Kritzas, Pantelis Nigdelis and Miltiades B. Hatzopoulos, while Angelos P. Matthaiou served as editor. Since 2012  the editorial board of Tekmeria includes members of KERA/TERA (between 2012 and 2015 Kalliope Kritikakou-Nikolaropoulou, Evangeline Markou, Maria-Gabriella Parissaki and Paschalis Paschidis) while the International Advisory Board included between 2012 and 2015  Alexandru Avram, Kostas Buraselis, Angelos Chaniotis, Denis Feissel, Miltiades B. Hatzopoulos, Charalampos Kritzas, John Ma, Patrick Marchetti, Pantelis Nigdelis and Christof Schuler. The present editorial board serves since 2016, to which were added in 2021 Paschalis Paschidis and Christy Constandakopoulou. Also in 2021, we grieved the loss of Alexandru Avram but were honored to welcome Sophia Aneziri, Nikos Giannakopoulos, Nikolaos Papazarkadas, Selene Psoma, Denis Rousset, Maria Stamatopoulou and Ilias Sverkos to our Advisory Board.

Sponsors

The National Documentation Centre (www.ekt.gr) is a national infrastructure. Since 1980, it actively engages in the collection, organization and dissemination of scientific and technological information in Greece and internationally. EKT’s strategic priority is the aggregation, organized online dissemination and preservation of quality-assured scholarly and educational content in a single research infrastructure.

EKT’s vision is “Access to Knowledge”. To this end it implements Open Access policies in research, supports the transfer and dissemination of scientific knowledge, collaborates with research, education and cultural institutions for the aggregation, organization and dissemination of digital content and provides innovative services in scientific information.

EKT provides reliable ePublishing services as part of its scholarly content aggregation and dissemination activities. Its integrated online ePublishing environment is developed with open-source interoperable technology. This affords the incorporation of EKT’s infrastructures into the continuously developing international infrastructure environment.

EKT’s ePublishing services (http://www.ekt.gr/epublishing) are directed to public and extended public institution publishers of accredited scholarly journals. They include, most significantly, the organization, documentation and organized dissemination of metadata and content of scholarly journals, the training and consulting services on issues such as intellectual property, the standardization of editorial processes according to internationally accepted standards, the inclusion of content and metadata in international content indexers and harvesters via interoperable systems.

Sources of Support

The annual printed edition of the journal Tekmeria is funded and supported by the Institute of Historical Research.

OPERATIONAL PROGRAMME "INFORMATION SOCIETY"

The development of this online edition of the journal Tekmeria is possible through the project 'National Information System for Research and Technology, Phase IV - Social Networks' (http://www.epset.gr/en), implemented by the National Documentation Centre (ΕΚΤ). It is financed by the program "Digital Convergence" of the National Strategic Reference Framework Programme for Development 2007-2013, co-funded by the European Union - European Regional Development Fund and the Greek State.