Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Αγγελική Σπυροπούλου
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανπειστημίου Πελοποννήσου

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Αγγελική Σπυροπούλου