Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Το Διεπιστημονικό Περιοδικό για το Θέατρο και τις Τέχνες, ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ, Βασίζεται στο σύστημα της πολλαπλής ανώνυμης κρίσης, εκδίδεται μία φορά τον χρόνο ή κάθε δύο χρόνια (διπλό τεύχος) και λειτουργεί κυρίως με θεματικά αφιερώματα τα οποία επιμελούνται διαφορετικοί επιμελητές κάθε φορά, μετά από έγκριση της Συντακτικής / Επιστημονικής Επιτροπής που αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Οι εργασίες που υποβάλλονται προς δημοσίευση οφείλουν να ακολουθούν τις ειδικές προδιαγραφές του περιοδικού, όπως αναφέρονται στο σχετικό αρχείο.

Οι εργασίες και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των συγγραφέων (έως 200 λέξεις) αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση των εκάστοτε Επιστημονικών Επιμελητών του τεύχους, όπως δημοσιεύονται στην Πρόσκληση υποβολής άρθρων.

Ερωτήματα και κείμενα μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού: theatroupolis@gmail.com.

Για τις αναλυτικές οδηγίες μορφοποίησης προς τους/τις συγγραφείς βλ. το αρχείο: «Προδιαγραφές Υποβολής Άρθρων».

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.