Συντακτική ομάδα

Συντακτική Επιτροπή:

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών :

 • Χρήστος Καρδαράς, Καθηγητής
 • Ιωάννης Λεοντάρης, Καθηγητής
 • Αθανάσιος Μπλέσιος, Καθηγητής
 • Αγγελική Σπυροπούλου, Καθηγήτρια
 • Αστέριος Τσιάρας, Καθηγητής
 • Μαρία Βελιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Μαρίνα Κοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Αντωνία Μερτύρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Στυλιανός Χρονόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μαρία Μικεδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ιωάννα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ελένη Παπαλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ευτύχης Πυροβολάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ιωάννα Τζαρτζάνη, Επικουρη Καθηγήτρια

Συµβουλευτική Επιτροπή:

 • Constantin Bobas, Professor, Université Charles de Gaulle- Lille III
 • Stathis Gourgouris, Professor, Columbia University
 • Vassiliki Kolocontroni, Senior Lecturer, University of Glasgow
 • Μaria Koundoura, Professor, Emerson College US
 • Vassilios Lambropoulos, Professor, University of Michigan
 • Gonda van Steen, Professor, University of London
 • Olga Taxidou, Professor, University of Edinburgh
 • Dimitris Tziovas, Professor, University of Birmingham