Πληροφορίες για Συγγραφείς

Το περιοδικό ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ είναι ένα διεπιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές (peer- reviewed journal) για το θέατρο και τις τέχνες, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το περιοδικό καλύπτει τα πεδία του ελληνικού και παγκόσμιου θεάτρου και δράματος σε όλες τις ιστορικές εκφάνσεις τους και σε σχέση με τον πολιτισμό, τη θεωρία και ευρύτερα τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε σχέση με όλες τις συναφείς τέχνες και ερευνητικούς κλάδους, όπως είναι η λογοτεχνία, ο χορός, η μουσική, τα εικαστικά, κάθε είδους δρώμενα και τελετές, η παιδαγωγική του θεάτρου, η ενδυματολογία, η σκηνογραφία και η αρχιτεκτονική.

Τα πρωτότυπα άρθρα που υποβάλλονται προς δημοσίευση στους ειδικούς επιστημονικούς επιμελητές ή τη συντακτική επιτροπή υπόκεινται στην κρίση τουλάχιστον δύο ειδικών αναγνωστών. Στο περιοδικό δημοσιεύονται κυρίως πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα και μελέτες μετά από ανώνυμη κρίση, αλλά μπορεί να δημοσιευθούν επίσης επιλεγμένες μεταφράσεις ξένων άρθρων (κατά προτίμηση πρωτότυπων), πρωτότυπα άρθρα σε ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά), βιβλιοκριτικές και κατά περίπτωση συνεντεύξεις/κείμενα σημαντικών καλλιτεχνών ή ακόμη και καλλιτεχνικό έργο, κατά την κρίση των Επιστημονικών Επιμελητών του τεύχους και τη σύμφωνη γνώμη της Συντακτικής Επιτροπής. Επίσης είναι δυνατό ορισμένα τεύχη να δημοσιευθούν εξ ολοκλήρου σε ξένη γλώσσα, κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής.

Για αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις συγγραφείς άρθρων βλέπε τις «Προδιαγραφές Υποβολής Άρθρων».