Τι είναι το ORCID?

Το ORCID είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει έναν μοναδικό και μόνιμο προσδιοριστή – το ORCID iD – ο οποίος σας διακρίνει από άλλους ερευνητές, καθώς και έναν μηχανισμό σύνδεσης των δημοσιεύσεών σας με το ORCID id. Το ORCID διαλειτουργεί με συστήματα που χρησιμοποιούν εκδότες, χρηματοδότες έρευνας, ερευνητικά ιδρύματα και άλλες υπηρεσίες, φορείς και υποδομές έρευνας. Μάθετε περισσότερα στο orcid.org.

Πώς και γιατί γίνεται η συλλογή ORCID iD;

Το περιοδικό συλλέγει το ORCID iD προκειμένου να [συμπληρώστε τον σκοπό και διακρίνετε μεταξύ των Member API και Public API]. Πατώντας το κουμπί “Authorize” στο αναδυόμενο παράθυρο του ORCID, θα σας ζητηθεί να κοινοποιήσετε το ORCID id σας μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών: είτε κάνοντας εγγραφή στο ORCID ή -εάν έχετε ήδη ORCID id- μπαίνοντας στον λογαριασμό σας, και δίνοντας άδεια πρόσβασης στο ORCID iD. Οι διαδικασίες αυτές διασφαλίζουν την ορθή ταυτοποίηση και διασύνδεση του ORCID iD.
Μάθετε περισσότερα στο εδώ.

Πού προβάλλονται τα ORCID id;

Όταν χρησιμοποιείται και έχει πιστοποιηθεί το ORCID id, προβάλλουμε το εικονίδιο ORCID iD icon μαζί με το όνομά σας στη σελίδα του άρθρου και στο δημόσιο προφίλ σας ως Χρήστης.
Μάθετε περισσότερα εδώ.