Το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ «Έλληνες Εκπρόσωποι της Σχολής του Μονάχου» ως διδακτικό εργαλείο αισθητικού γραμματισμού.


Published: Mar 31, 2022
Keywords:
Educational documentary ethnography Nikolaos Gyzis Nikiforos Lytras Georgios Iakovidis art education aesthetic literacy
Αρτεμις Ρωμοσιού
Ελένη Σιαφάκα
Ελένη Σιγούνη
Κυριακή Βαλεντίνη Σιμιτσή
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Abstract

«The Greek represantives of the Munich School» is an educational documentary that attempts to present the journey and the work of  Greek artists who have dealt with ethnography and childhood. It is based upon the paintings of Nikiforos Lytras, Nikolaos Gyzis and Georgios Iakovidis that are hosted at the National Gallery of Athens, where the filming took place. The main goal is the aesthetic literacy and becoming more familiar with the greatest names οf the Greek 19th century art but also the main art movements and trends of this period.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)