Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Social interconnection as a factor of the effectiveness of Second Chance Schools. A case study from a Detention Center in Greece


Δημοσιευμένα: Dec 9, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
prison education social interconnection actions school-society relationship Second Chance Schools in prisons
Amalia Stoumpou
https://orcid.org/0000-0001-9032-7901
Natassa Raikou
Περίληψη

This paper refers to the importance of social interconnection between a Second Chance School (S.C.S.) in a detention center and the local community. The research was based on the qualitative approach and on the tool of the semi-structured interview for the collection of research data. Six trainers, eight trainees and the Director of the 2nd S.C.S. of Patras, were the sample of the research, while the technique of content analysis was chosen for the analysis of the data. The results of the survey show that there is a positive effect of the school's openness in achieving its educational objectives. In particular, social interconnection actions contribute to personal development, professional and educational vigilance, the acquisition of social skills, the change of attitudes and, to a lesser extent, to post-internment re-socialization. In addition, in order to improve the effectiveness of these actions, it is proposed that they are organized on a more stable and regular basis, as well as to focus mainly on vocational guidance.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Anagnou, E., & Vergidis, D. (2008). Second Chance Schools' action strategies. The institutional framework and the contribution of Directors. Adult Education, 13, 11-18. [in Greek]
Antoniadou, Th. (2014). The education of prisoners in Greece: the example of the operation of prison S.C.S. and the leadership style of these schools. Master thesis, University of Thessaly. [in Greek]
Vergidis, D., Asimaki, A., & Jintzidis, A. (2007). The training of prisoners. The Second Chance School at Korydallos Prison. Arethas, IV,61-89. [in Greek]
Vergidou, A. (2016). The Directors of Second-Chance Schools. Their contribution to the effectiveness and culture of the school unit. Master thesis, University of Patras. [in Greek]
Brazzell, D., Crayton, A., Mukamal, D. A., Solomon, A. L., & Lindahl, N. (2009). From the Classroom to the Community: Exploring the Role of Education during Incarceration and Reentry. The Urban Institute, Justice Policy Center. Retrieved January 20, 2020 from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED508246.pdf
Bryman, A. (2017). Methods of social research. (transl. P. Sakellariou, ed. A. Aidine). Athens: Gutenberg. [in Greek]
Bushway, S. D., & Reuter, P. (2003). Labor markets and crime risk factors. In L. W. Sherman, D. P. Farrington, B. C. Welsh, & D. L. MacKenzie (Eds.). Evidence-based crime prevention (pp. 212-254). New York: Routledge.
Creswell, J.W. (2011). Research in education. Design, conduct and evaluation of quantitative and qualitative research (transl. N. Kouvarakou, ed. H. Jorbatzoudis). [in Greek]
Cullen, F. T., & Gendreau, P. (2000). Assessing correctional rehabilitation: Policy, practice, and prospects. Criminal Justice, 3(1), 299-370.
Dimitrouli, K., & Rigoutsou, E. (2017). Guide for Second Chance Schools Educators in Detention Centres. Athens: Ministry of National Education Research and Religious Affairs, General Secretariat for Lifelong Learning and Youth. [in Greek]
Michelle, F., Torre, M. E., Boudin, K., Bowen, I., Clark, J., Hylton, D., Martinez, M. M., Roberts, R. A., Smart, P., & Upegui, D. (2001). Changing: The Impact of College in a Maximum-Security Prison. New York: The Graduate Research Center of the City University of New York.
Isari, F., & Rourke, M. (2015). Qualitative Research Methodology. Athens: Association of Greek Academic Libraries. [in Greek]
Kofini, E. (2017). Addressing the social exclusion of prisoners through their participation in Second Chance Schools. Master thesis, Hellenic Open University. [in Greek]
Lawrence, S., Mears, D. P., Dubin, G., & Travis, J. (2002). The practice and promise of prison programming. Washington: Urban Institute, Justice Policy Center.
MacKenzie, D. L. (2008). Structure and components of successful educational programs. Reentry Roundtable on Education, John Jay College of Criminal Justice, New York, March, 31. Ανακτήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2019 από την ιστοσελίδα: http://johnjay.jjay.cuny.edu/files/DorisMackenzie_Final.pdf
Tewksbury, R., & Stengel, K. M. (2006). Assessing correctional education programs: The students' perspective. Journal of Correctional Education, 13-25.
Tsilikis, H., & Gakou, E. M. (2018). Social entrepreneurship and correctional. Proposed model for the reintegration of prisoners and released persons in Greece. Social Policy, 9, 88-110. [in Greek]
Visher, C. A., & Travis, J. (2003). Transitions from prison to community: Understanding individual pathways. Annual review of sociology, 29(1), 89-113.
Willems, P., & Gonzales-DeHass, A. (2012). School–community partnerships: Using authentic context to academically motivate students. School Community Journal, 22(2), 9–30.