Μετασχηματισμοί της Θεατρικής Παράστασης στο Λυκόφως της Πανδημίας Το βιντεοθέατρο και η κουλτούρα των παραγωγών-καταναλωτών – και μετά;


Αυτόματον 2.2: Νεότητα και Ψηφιακή Εμπειρία
Δημοσιευμένα: Σεπ 24, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
θεατρική παράσταση βιντεοθέατρο βιντεοδράμα κουλτούρα παραγωγών-καταναλωτών πανδημία Covid-19
Ελένη Τιμπλαλέξη
https://orcid.org/0000-0001-8120-8759
Περίληψη

H πανδημία ώθησε το θέατρο στα όριά του και επέβαλε την εύρεση δημιουργικών λύσεων. Το θέατρο κλήθηκε να μετασχηματιστεί σε βιντεοθέατρο (video theatre) και βιντεοδράμα (video drama) και να κατακλύσει ιστοτόπους ως ένα ακόμη «παράθυρο», ανάμεσα σε ειδήσεις, διαφημίσεις και ποικίλο άλλο περιεχόμενο. Μια ακόμη λύση που αναδείχθηκε και επικοινωνεί με την κουλτούρα των παραγωγών-καταναλωτών (prosumers) ήταν οι πρόβες σε ανοιχτούς χώρους. Το άρθρο εξετάζει τις δύο αυτές λύσεις που επινοήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας και την ιδιαίτερη επίδρασή τους στο σώμα της θεατρικής παράστασης, καθώς και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές τους. Επαναδιατυπώνει την οντολογία της θεατρικής παράστασης μετά την πανδημία, σε σχέση με την κινούμενη εικόνα, την αφήγηση και τη συμμετοχικότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βιβλία
Bruns, Axel. 2021. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond. New York, US: Peter Lang Verlag.
Elam, Keir. 1980. The Semiotics of Theatre and Drama. London-New York: Routledge.
Harvie, Jen. 2013. Fair Play: Art, Performance and Neoliberalism. Performance Interventions Series. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
Phelan, Peggy. 1993. Unmarked: The Politics of Performance. London, UK and New York, NY: Routledge.
Toffler, Alvin. 1980. The Third Wave. New York, NY: William Morrow.
Άρθρα σε περιοδικά
Ball III, James, R., Weiling He και Louis G. Tassinary. 2020. «The zoom function». International Journal of Performance Arts and Digital Media 16 (3): 221-225.
Bauwens, Michel. (2005). «The Political Economy of Peer Production». Post-Autistic Economics Review. 37.
Timplalexi, Eleni. 2020. «Theatre and Performance Go Massively Online During the COVID-19 Pandemic: Implications and Side Effects». Homo Virtualis, 3(2):43-54. doi: https://doi.org/10.12681/homvir.25448
Timplalexi, Eleni. 2023. «A comparative analysis of live theatre performance and online video based on Elleström’s media modalities model: witnessing the rise of a new media type?». Under review.
Μεταπτυχιακές Εργασίες / Διδακτορικές Διατριβές
Jamieson, Helen V. 2008. Adventures in Cyberformance: Experiments at the interface of theatre and the internet. Unpublished Master of Arts Thesis. Queensland University of Technology. https://eprints.qut.edu.au/28544/1/Helen_Jamieson_Thesis.pdf
Ιστότοποι
AEA Consulting (2016, October). «From Live-to-Digital: Understanding the Impact of excessive Digital Developments in Theatre on Audiences, Production and Distribution». https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/From_Live_to_Digital_OCT2016.pdf
Guardian Culture (2020, April 23). «‘All the world’s a stage’: Shakespeare performed around the world in quarantine» [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=Plk4rEYJubU&feature=emb_logo