Αναζητώντας τη Δημοκρατία Τι σκέφτεται η νεολαία για την πολιτική;


Αυτόματον 2.2: Νεότητα και Ψηφιακή Εμπειρία
Δημοσιευμένα: Sep 24, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
νεολαία δημοκρατία πολιτική εμπειρική έρευνα
Ορέστης Διδυμιώτης
Δέσποινα Παρασκευά-Βελουδογιάννη
https://orcid.org/0009-0002-1187-4902
Σάρα Γκόγκου
https://orcid.org/0009-0008-7614-5448
Ορέστης Κωνσταντάς
https://orcid.org/0000-0002-4437-4229
Γεράσιμος Κουζελης
Περίληψη

Το παρόν άρθρο επιδιώκει να ερμηνεύσει τις στάσεις και τις απόψεις της νεολαίας αναφορικά με τις έννοιες της πολιτικής και της δημοκρατίας εξετάζοντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν στο πλαίσιο έρευνας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Τα ευρήματα επισημαίνουν τη δυσαρέσκεια και τη δυσπιστία των νέων απέναντι στον πολιτικό κόσμο και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία· υποδεικνύουν επίσης μια τάση προτίμησης σε μορφές άμεσης δημοκρατίας, καθώς και τη θετική αποτίμηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο ως προς την ενίσχυση της οριζόντιας συμμετοχής. Τα αιτήματα της λογοδοσίας, της ανάληψης ευθύνης, της αποτελεσματικότητας, εν μέρει και της πολιτικής συμπερίληψης, αποκτούν ιδιάζουσα βαρύτητα στο πλαίσιο αυτής της δυσαρέσκειας. Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος είναι, ωστόσο, διφορούμενη: Συνδέεται συγχρόνως με τάσεις λαϊκισμού, αυταρχισμού ή/και τεχνοκρατικής ανάθεσης. Τέλος, η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία ασκεί σημαντική επίδραση σε ένα τμήμα της νεολαίας, ενώ ο θρησκευτικός συντηρητισμός στέκεται εμπόδιο στον κοινωνικό φιλελευθερισμό και την εκκοσμίκευση του κράτους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Flash Eurobarometer. 2022. «Women in Times of Covid-19», European Parliament». https://data.europa.eu/data/datasets/s2712_null_eng?locale=en
Foa, Roberto S., Xavier Romero-Vidal, Andrew J. Klassen, Joaquin Fuenzalida Concha, Marian Quednau και Lisa Sophie Fenner. 2022. «The Great Reset: Public Opinion, Populism and the Pandemic». Κέιμπριτζ: Centre for the Future of Democracy.
Πετρίδης, Πέτρος. 2022. «Τεχνικές παιγνιοποίησης και νέες μορφές ψηφιακής επιτήρησης». Στο Black Mirror: Ο μαύρος καθρέφτης της ψηφιακότητας, 277-290. Αθήνα: Καστανιώτης.
Weber, Max. 2004. Η πολιτική ως επάγγελμα, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)