Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου


Δημοσιευμένα: Οκτ 9, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχιτεκτονική Χίος Γενουατοκρατία πύργος οχυρώσεις
Αννα (Anna) Γεωργίου (George) Μισαηλίδου (Missailidis)
https://orcid.org/0000-0001-9270-4280
Περίληψη

Στη βορειοανατολική Χίο βρίσκεται ο πύργος του Πιτυούς που είχε σημαντική στρατηγική θέση στο οχυρωματικό δίκτυο της γενουατοκρατίας, διότι επόπτευε τόσο αγροτικές όσο και στρατιωτικές θέσεις. Το Πιτυός ήταν έδρα castellanusκαι είχε το μονοπώλιο παραγωγής πίσσας από τερεβινθίνη, που χρησιμοποιούνταν ως υγρομονωτικό υλικό για πλοία και στέγες. Στον πύργο εντοπίζονται τρεις κατασκευαστικές φάσεις, που ανάγονται από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια έως και τον πρώιμο 16ο αιώνα. Η κεραμική και τα νομίσματα που εντοπίστηκαν χρονολογούνται στην ίδια περίοδο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.