Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα


Δημοσιευμένα: set 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Ύστερη αρχαιότητα μάρμαρο λατομεία γλυπτική σπόλια Αττική Αθήνα Πεντέλη.
Γιάννης ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS)
Περίληψη
Το ερώτημα της λειτουργίας ή μη του λατομείου της Αττικής (και ιδίως εκείνου της Πεντέλης) μετά τον 3ο αιώνα μ.Χ. μπορεί να απαντηθεί μέσα από την εξέταση αθηναϊκών κτηρίων της ύστερης αρχαιότητας. Από την εξέταση αυτή διαπιστώνεται η γενικευμένη χρήση σπολίων στα οικοδομικά προγράμματα της πόλης. Το φαινόμενο είναι γνωστό σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας, από την τετραρχική περίοδο και εξής, οπότε η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας βοηθήθηκε από την επανάχρηση αρχιτεκτονικού υλικού.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.