Δελτίον XAE 43 (2022), Περίοδος Δ'

Δημοσιευμένα: 2023-07-15

ISSN 1105-5758. e-ISSN 2241-2190. Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι πιστοποιημένο στην Clarivate Analytics και στην ERIH PLUS. Υπεύθυνοι έκδοσης του τόμου ΜΓ΄ (2022):Κλήμης ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Ιωάννα ΜΠΙΘΑ, Γεώργιος ΠΑΛΛΗΣ, Βίκυ ΦΩΣΚΟΛΟΥ. Φιλολογική και εκδοτική επιμέλεια: Σωκράτης ΠΟΥΛΗΣ. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σωκράτης ΠΟΥΛΗΣ. Σχεδιασμός εξωφύλλου (2017): Σωτήρης ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ. Έλεγχος αγγλικών κειμένων: Νικόλαος ΜΕΛΒΑΝΙ. Υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΧΑΕ : Γεράσιμος ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ. Γραμματειακή υποστήριξη : Σοφία ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ. Παραγωγή: ΕΚΔOΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙA, ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Με την ευγενική υποστήριξη: ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ, ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η γραφή των επώνυμων ζωγράφων της βενετικής Κρήτης. Η περίπτωση του Θεοδώρου Δανιήλ

Γεώργιος ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS ), Θεοδώρα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (Theodora IOANNIDOU), Νικολέτα ΤΡΟΥΠΚΟΥ (Nicoleta TROUPKOU)

Μεσοβυζαντινο σπαθί από την Κόρινθο

Demetrios ATHANASOULIS (Δημήτριος ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ), Eleni MANOLESSOU (Ελένη ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ)

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ