Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σώτειρα του Κοττάκη) στην Αθήνα. Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις.


Δημοσιευμένα: set 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Mεσοβυζαντινή περίοδος βυζαντινή αρχιτεκτονική σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος με συνεπτυγμένο ιερό πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία ξύλινοι ελκυστήρες τοιχογραφίες εικονογραφία σταυρός Αθήνα ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σώτειρα του Κοττάκη
Ελευθερία ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI)
Περίληψη
Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σώτειρα του Κοττάκη) ανάγεται στους μεσοβυζαντινούς χρόνους και ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό τύπο του απλού τετρακιόνιου με επιμηκυσμένο ιερό ή του σύνθετου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με συνεπτυγμένο ιερό. Κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα δέχθηκε πολλές επεμβάσεις και επεκτάσεις που αλλοίωσαν την αρχική μορφή του. Κατά τη διάρκεια πρόσφατων εργασιών κατέστη εφικτή η παρατήρηση δομικών λεπτομερειών του, ενώ αποκαλύφθηκαν και νέα στοιχεία, όπως η εσωτερική όψη της τοιχοποιίας του και τμήματα των αρχικών ξύλινων ελκυστήρων.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)