Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο


Δημοσιευμένα: Sep 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Βυζαντινή περίοδος αρχιτεκτονική τρούλλος δεκαεξάπλευρο τύμπανο τρούλλου Ελλάδα.
Σωτήρης ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS)
Περίληψη
Ο τρούλλος επικρατεί τον 6ο αιώνα με την κατασκευή της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, για να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ορθόδοξων ναών μέχρι σήμερα. Εξετάζονται οι τρούλλοι που φέρονται από δεκαεξάπλευρα τύμπανα, ένας τύπος τρούλλου που εμφανίζεται περιορισμένα αλλά διαχρονικά. Στην ομάδα αυτή ανήκουν ναοί της επιρροής του καθολικού του Οσίου Λουκά αλλά και διάσπαρτοι ναοί σε όλη την Ελλάδα, ενώ φαίνεται ότι ορισμένοι ναοί στην Κωνσταντινούπολη επηρεάστηκαν πιθανόν από τον ελλαδικό ναό. Οι ναοί αυτοί διαχωρίζονται από τους ναούς με κυλινδρικό τύμπανο και 16 παράθυρα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.