Η τυπολογία των συνεπτυγμένων Αθωνικών ναών στο Πήλιο κατα την όψιμη Τουρκοκρατία (1700-1881)


Δημοσιευμένα: Sep 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
18ος-19ος αιώνας Πήλιο τυπολογία μεταβυζαντινών ναών συνεπτυγμένος αθωνικός τύπος
Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ (Miltiadis POLIVIOU)
Περίληψη
Οι οκτώ τρουλαίοι ναοί με πλευρικές κόγχες, που οικοδομήθηκαν στο Πήλιο κατά την όψιμη τουρκοκρατία, τυπολογικά ανήκουν στην πιο συνεπτυγμένη μορφή του αθωνικού τύπου. Είναι όλοι καθολικά μικρών μοναστηριών και η οικοδόμησή τους έγινε από το 1775 ώς το 1818, την περίοδο δηλαδή κατά την οποία κορυφώνεται η ακμή του τόπου. Στο άρθρο γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθεί η δημιουργία της συγκεκριμένης μορφής του αθωνικού τύπου και να προσδιοριστούν οι αιτίες για τις οποίες στο Πήλιο της εποχής απαντάται μόνον η παραλλαγή αυτή.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.