Διορθώσεις και νέες αναγνώσεις κτητορικών επιγραφών σε ναούς του εργαστηρίου του κρητικού ζωγράφου Ιωάννου Παγωμένου (πρώτο μισό του 14ου αιώνα)


Δημοσιευμένα: Sep 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Υστεροβυζαντινή ζωγραφική παλαιολόγεια τέχνη τοιχογραφίες κτητορικές επιγραφές ζωγράφος Ιωάννης Παγωμένος Κρήτη
Θεοδώρα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (Theodora IOANNIDOU)
Περίληψη

Στο άρθρο επιχειρείται η διόρθωση και η εκ νέου ανάγνωση γνωστών, ή μη, κτητορικών επιγραφών στους εξής ναούς των επαρχιών Σελίνου και Κισσάμου: Αγίου Δημητρίου Λειβαδά (1315/16, όνομα αγνώστου ζωγράφου, υπό τον οποίον εργάζεται ο Παγωμένος), Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τραχινιάκου Καντάνου (1329, αποσαφήνιση των δύο φάσεων της επιγραφής), Αγίου Γεωργίου Τσάρκου στο Προδρόμι (1337/38), Παναγίας στο Κάδρος (1338/39, χρονολόγηση ναού), Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου Καλάμου (1340, χρονολόγηση ναού), Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Βάθη (Κούνενι) (1336/ 37, χρονολόγηση και ανάγνωση υπογραφών «Παγωμένου καὶ τοῦ υἰοῦ αὐτοῦ Νικολάου»).

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.