Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς


Δημοσιευμένα: sept. 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή ζωγραφική φορητές εικόνες Καστοριά.
Ευθύμιος Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS)
Περίληψη

Στην αμφίγραπτη εικόνα της Καστοριάς εικονίζεται στην κυρία όψη ο άγιος Γεώργιος ολόσωμος με σκηνές του βίου του και στη δευτερεύουσα οι άγιοι Θεόδωροι αντωποί. Οι δύο όψεις της εικόνας είναι σύγχρονες και αποτελούν έργο ενός ζωγράφου της Καστοριάς του τέλους του 14ου αιώνα. Ο ζωγράφος αυτός παρουσιάζει στενή εικονογραφική, τυπολογική, προσωπογραφική και τεχνοτροπική συνάφεια με τοιχογραφίες ναών της πόλεως του δεύτερου μισού του 14ου αιώνα, όπως είναι του Αγίου Γεωργίου του Βουνού (1368-1385) και κυρίως του Αγίου Αθανασίου του Μουζάκη (1383/84) και του Χριστού Ζωοδότη στο Borje της Κορυτσάς (1389/90).

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.