Επιτάφιος απο το Ακροβούνι Παγγαίου. Ένα προσφυγικό κειμήλιο


Δημοσιευμένα: Dec 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Κεντημένος επιτάφιος Ακροβούνι Παγγαίου κεντήστρα Μαριώρα 18ος αι. Κωνσταντινούπολη προσφυγικό κειμήλιο Δημοκράνεια Ανατ. Θράκης
Μιχάλης ΛΥΧΟΥΝΑΣ (Michael LYCHOUNAS)
Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα άγνωστο έργο κεντητικής από τον Ι. Ν. Κοιμήσεως στο Ακροβούνι του Παγγαίου, κοντά στην Καβάλα. Πρόκειται για έναν επιτάφιο στον ιστορικό τύπο, όπως διαμορφώθηκε στα μεταβυζαντινά χρόνια. Με βάση τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά του, μπορεί να αποδοθεί στη Μαριώρα, διάσημη κεντήστρα του α΄ μισού του 18ου αιώνα, και ειδικότερα σε μια ομάδα έργων της γύρω στο 1750. Το έργο έφεραν στον ναό ανταλλαγέντες πρόσφυγες, πιθανότατα από τα Δημοκράνεια της Ανατολικής Θράκης.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.