Ευαγγελία Παπαθεοφάνους-Τσουρή, Εὑρετήριο Βυζαντινῶν Τοιχογραφιῶν Ἑλλάδος. Ἀνατολικὴ Μακεδονία ‒ Δυτικὴ Θράκη.


Δημοσιευμένα: Dec 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Βυζαντινές τοιχογραφίες Ελλάδα Ανατολική Μακεδονία Δυτική Θράκη
Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ (Nikolaos GIOLES)
Περίληψη

Ευαγγελία Παπαθεοφάνους-Τσουρή, Εὑρετήριο Βυζαντινῶν Τοιχογραφιῶν Ἑλλάδος. Ἀνατολικὴ Μακεδονία ‒ Δυτικὴ Θράκη, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης, Αθήνα 2016, 379 σελ., 2 χάρτες (σ. 100-101), 306 εικόνες εντός κειμένου, εκ των οποίων 274 έγχρωμες και 32 ασπρόμαυρες, 75 σχέδια, Ευρετήρια, γενικό και εικονογραφικό (σ. 361-377), κατάλογος προέλευσης φωτογραφιών (σ. 378-379) και Συντομογραφίες ‒ Βιβλιογραφία (σ. 17-21). 30×20 εκ. ISBN 978-960-404-309-5.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παρουσιάσεις Βιβλίων
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)