Τίτλος στα ελληνικά Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος ‒ Πολυξένη Δημητρακοπούλου ‒ Διαμάντω Ρηγάκου ‒ Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος ‒ Ιωάννης Π. Χουλιαράς, Εὑρετήριο Βυζαντινῶν Τοιχογραφιῶν Ἑλλάδος. Ἰόνια Νησιά.


Δημοσιευμένα: Dec 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Βυζαντινές Τοιχογραφίες Ελλάδα Ιόνια Νησιά Κέρκυρα Λευκάδα Κεφαλλονιά Ζάκυνθος
Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ (Nikolaos GIOLES)
Περίληψη

Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος ‒ Πολυξένη Δημητρακοπούλου ‒ Διαμάντω Ρηγάκου ‒ Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος ‒ Ιωάννης Π. Χουλιαράς, Εὑρετήριο Βυζαντινῶν Τοιχογραφιῶν Ἑλλάδος. Ἰόνια Νησιά, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης, Αθήνα 2018, 249 σελ., 4 χάρτες (σ. 57-60), 239 εικόνες εντός κειμένου, εκ των οποίων 203 έγχρωμες και 36 ασπρόμαυρες, 56 σχέδια, Ευρετήρια, γενικό και εικονογραφικό (σ. 241-249), Συντομογραφίες – Βιβλιογραφία (σ. 13-18). 30×20 εκ. ISBN 978-960-404-342-2.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παρουσιάσεις Βιβλίων
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)