Δύο άγνωστες επιγραφές του 15ου αιώνα από την Ήπειρο


Δημοσιευμένα: Jan 27, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
15ος αιώνας επιγραφική Ταξιάρχες Ουζντίνας Πρόδρομος Αραχοβίτσας Ήπειρος
Γρηγόρης ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Gregory MANOPOULOS)
Περίληψη

Η μελέτη παρουσιάζει δύο άγνωστες επιγραφές του 15ου αιώνα από την Ήπειρο. Η πρώτη βρίσκεται στον ναό των Ταξιαρχών στην Ουζντίνα (Πέντε Εκκλησιές) της Θεσπρωτίας και χρονολογείται μεταξύ του 1402 και του 1411. Η δεύτερη εντοπίζεται στον ναό του Προδρόμου στην Αραχοβίτσα (Λευκοθέα) Ιωαννίνων και χρονολογείται στο 1489. Αμφότερες συμβάλλουν στη γνώση μας για τα μνημεία του 15ου αιώνα στην Ήπειρο. Επιπλέον, παρουσιάζονται και άλλες επιγραφές του 16ου και 17ου αιώνα από τους δύο ναούς, που αποσαφηνίζουν τις οικοδομικές φάσεις των μνημείων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.