Δελτίον XAE 42 (2021), Περίοδος Δ'

Δημοσιευμένα: 2023-01-27

ISSN 1105-5758. e-ISSN 2241-2190. Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι πιστοποιημένο στην Clarivate Analytics και στην ERIH PLUS. Υπεύθυνοι έκδοσης του τόμου ΜΑ΄ (2020):Κλήμης ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Ιωάννα ΜΠΙΘΑ, Γεώργιος ΠΑΛΛΗΣ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ. Φιλολογική και εκδοτική επιμέλεια: Σωκράτης ΠΟΥΛΗΣ. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σωκράτης ΠΟΥΛΗΣ. Σχεδιασμός εξωφύλλου (2017: Σωτήρης ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ. Έλεγχος αγγλικών κειμένων: Νικόλαος ΜΕΛΒΑΝΙ. Υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΧΑΕ : Γεράσιμος ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ. Γραμματειακή υποστήριξη : Σοφία ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ. Παραγωγή: ΕΚΔOΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙA, ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Με την ευγενική υποστήριξη: ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ