«Ελληνικές αναφορές» στη δημώδη παρωδία Το ταξίδι του Καρλομάγνου στην Ιερουσαλήμ και την Κωνσταντινούπολη


Δημοσιευμένα: Jan 27, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
12ος αιώνας αυτοκράτορας Καρλομάγνος. Κωνσταντινούπολη Ιερουσαλήμ εικονογραφικό πρόγραμμα παλαιά γαλλική λογοτεχνία μεσαιωνικά λατινικά χρονικά ιστορία της τέχνης αναχρονισμός Αρχαιότητα
Vladimir AGRIGOROAEI
Περίληψη

Ξεκινώντας από την ανάλυση μιας περίεργης περιγραφής της μεσαίας και της ανώτερης ζώνης μιας βυζαντινής εκκλησίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται σκηνές του Δωδεκαόρτου, στο παλαιογαλλικό ποίημα του 12ου αιώνα Ταξίδι του Καρλομάγνου στην Ιερουσαλήμ και την Κωνσταντινούπολη, διερευνώνται οι δεσμοί του με τις μεσαιωνικές λατινικές πηγές έμπνευσής του και με το «De-scriptio qualiter» που γράφτηκε στο αββαείο του Saint-Denis, εστιάζοντας στη χρήση της κληρονομιάς της Ύστερης Αρχαιότητας σε αφηγήσεις του 11ου και του 12ου αιώνα, γεγονότα της καρολίγγειας περιόδου. Η σύγχυση ανάμεσα στο Βυζάντιο και την Αρχαιότητα είναι η πολιτιστική αντανάκλαση μιας ευρύτερης πνευματικής στάσης συνδεδεμένης με τις ιδέες της «translatio imperii» και της «translatio studii».

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.