Βυζαντινά μολυβδόβουλλα από τη Ρόδο. Ι. Ανασκαφικά ευρήματα


Δημοσιευμένα: Jan 27, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Βυζαντινή περίοδος μολυβδόβουλλα ανασκαφικά ευρήματα Ρόδος
Nikolaos MASTROCHRISTOS (Νικόλαος ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ)
Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται εννέα μολυβδόβουλλα που προέρχονται από ανασκαφές της Ρόδου ή αποτελούν τυχαία ευρήματα με ακριβή τόπο εύρεσης. Η δημοσίευση και η ένταξή τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε συσχετισμό με τα συνευρήματα, παρέχει νέα ιστορικά στοιχεία για την εκκλησιαστική ιστορία του νησιού και για τη σχέση του με την υπόλοιπη βυζαντινή επικράτεια.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.