Οι τοιχογραφίες στο καθολικό της μονής Αγίου Νεοφύτου: εικονογραφία, καλλιτεχνική ταυτότητα και ο κρητικός Θεοφάνης στη βενετική Κύπρο


Δημοσιευμένα: Jan 27, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
16ος αιώνας μεταβυζαντινή ζωγραφική κρητική ζωγραφική βενετική περίοδος Κύπρου κύκλος Ακαθίστου Ύμνου ζωγράφος Θεοφάνης Στρελίτζας-Μπαθάς ζωγράφος Ιωσήφ Χούρης καθολικό μονής Αγίου Νεοφύτου Κύπρος
Maria CONSTANTOUDAKI-KITROMILIDES (Μαρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ)
Περίληψη

Η μελέτη των τοιχογραφιών του καθολικού της μονής του Αγίου Νεοφύτου στην Κύπρο και η προτεινόμενη απόδοσή τους στον κρητικό ζωγράφο Θεοφάνη Στρελίτζα-Μπαθά (π. 1485-†1559) αποτελούν το θέμα της εργασίας. Στον ναό η κρητική εικόνα της Παναγίας Εγκλειστριανής με δωρητή τον ηγούμενο Ιωακείμ Β΄ (μνείες 1512, †1521) υπογράφεται από τον Θεοφύλακτο, ο οποίος προτείνεται εδώ να ταυτιστεί με το ομώνυμο μέλος (μνείες 1509 και 1517) της οικογένειας ζωγράφων Στρελίτζα-Μπαθά που δρούσαν στην Κρήτη. Κατόπιν σειράς συλλογισμών ο Θεοφύλακτος ταυτίζεται με τον Θεοφάνη Στρελίτζα-Μπαθά, ο οποίος, επιλέγοντας όνομα με το ίδιο αρχικό γράμμα του κοσμικού του ονόματος, είχε καρεί μοναχός προ του 1527, οπότε υπέγραψε τοιχογραφίες στα Μετέωρα

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.