Αμφίγραπτη εικόνα από το Νόβγκοροντ με την «Παναγία του Ση¬μείου και την αγία Ιουλιανή» του πρώτου τρίτου του 13ου αιώνα: όψεις του εικονο¬γραφικού προγράμματος


Δημοσιευμένα: Jan 27, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
13ος αιώνας πρώιμη ρωσική ζωγραφική αμφίγραπτες εικόνες Παναγία Βλαχερνίτισσα αγία Ιουλιανή η μάρτυς μητροπολίτης Νόβγκοροντ Αντώνιος Νόβγκοροντ
Elena SAENKOVA
Περίληψη

Στο άρθρο εξετάζεται από εικονογραφική και ιστορική άποψη μία αμφίγραπτη εικόνα της Πινακοθήκης Τρετιακόφ, στην οποία απεικονίζεται η Παναγία του Σημείου (Βλαχερνίτισσα) και η αγία Ιουλιανή με άγιες στα περιθώρια. Το πρότυπο της παράστασης της Θεοτόκου ίσως είναι η λατρευτική εικόνα της εκκλησίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Πιθανότατα πρόκειται για έργο που παρήγγειλε ο αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ Αντώνιος, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη. Το 1218 έκτισε μια πέτρινη εκκλησία στη μονή της Αγίας Βαρβάρας, για την οποία φαίνεται ότι προοριζόταν η εικόνα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.