Με το βλέμμα πέραν των εγκοσμίων: Αναθεώρηση των τοιχογραφιών στο ασκηταριό της Χάλκης Δωδεκανήσου


Δημοσιευμένα: Jan 27, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
7ος-8ος αιώνας 9ος-10ος αιώνας τοιχογραφίες κοπτική τέχνη εικονογραφία άγιος Φαύστος άγιος Κήρυκος Δωδεκάνησα Χάλκη Αλεξάνδρεια
Angeliki KATSIOTI (Αγγελική ΚΑΤΣΙΩΤΗ)
Περίληψη

Mε αφορμή νέα στοιχεία που προέκυψαν, επιχειρείται η αναθεώρηση των τοιχογραφιών του Ασκηταριού στα Κελλιά, στη Χάλκη Δωδεκανήσου. Στην παράσταση, στο κοίλωμα που διαμορφώνεται εν είδει αψίδας στον βράχο, η συναπεικόνιση των αγίων Φαύστου και Κήρυκου με τον Χριστό Εμμανουήλ μεταξύ των αρχαγγέλων αποτελεί εικονογραφική επιλογή που θα μπορούσε να συνδεθεί με την κοπτική τέχνη της Αλεξάνδρειας. Η σχέση αυτή, σε συνδυασμό με τα ιστορικά γεγονότα, οδήγησε τη χρονολόγησή τους στο δεύτερο μισό του 7ου – αρχές του 8ου αιώνα και την πιθανή προέλευση κάποιων από τους αναχωρητές, ίσως και του ζωγράφου, από την Αίγυπτο

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.