Ορισμένες παρατηρήσεις και ερωτήματα σχετικά με την πρωτοβυζαντινή αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη: το Οκτάγωνο παρά τη Χρυσή Πύλη και η επισκοπική βασιλική


Δημοσιευμένα: Jan 27, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβυζαντινή περίοδος βυζαντινή αρχιτεκτονική Οκτάγωνο παρά τη Χρυσή Πύλη πεντάκλιτη βασιλική Θεσσαλονίκη
Κωνσταντίνος Θ. ΡΑΠΤΗΣ (Konstantinos T. RAPTIS)
Περίληψη

Στο παρόν άρθρο διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις και ερωτήματα σχετικά με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό δύο σημαντικών μνημείων πρωτοβυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη. Εξετάζονται επί μέρους ζητήματα που αφορούν (α) στο Οκτάγωνο που εντοπίστηκε στην περιοχή της Χρυσής Πύλης, που φαίνεται να αποτελεί unicum στο πλαίσιο της πρωτοβυζαντινής αρχιτεκτονικής, και (β) στην πεντάκλιτη επισκοπική βασιλική της πόλης –κάτω από τον τρου-
λαίο ναό της Αγίας Σοφίας– η οποία, αποτελώντας τον μεγαλύτερο πρωτοβυζαντινό ναό της πόλης, άλλαξε πλήρως τη χριστιανική τοπογραφία της Θεσσαλονίκης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.