Τρία μνημεία της μεταβυζαντινής ζωγραφικής στη Βουλγαρία


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος 15ος/16ος αιώνας τοιχογραφίες εικονογραφία μονή Aladja Άγιοι Θεόδωροι στο Bobosevo Προφήτης Ηλίας στο Ourvić Βουλγαρία
Liliana MAVRODINOVA
Περίληψη

Στο άρθρο παρουσιάζονται οι τοιχογραφίες τριών δημοσιευμένων ναών στη Βουλγαρία, των οποίων επανεξετάζονται τα τεχνοτροπικά και εικονογραφικά δεδομένα. Πρόκειται για τα σπαράγματα των τοιχογραφιών του παρεκκλησιού της μονής Aladja, που μπορεί τεχνοτροπικά να χρονολογηθεί στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, το δεύτερο στρώμα του τοιχογραφικού διάκοσμο των Αγίων Θεοδώρων στο Bobosevo που μπορεί να χρονολογηθεί στις αρχές του 16ου αιώνα, καθώς και τα σπαράγματα των τοιχογραφιών που ήρθαν σε φως κατά τις ανασκαφές του ναού του Προφήτη Ηλία κοντά στο Ourvić των οποίων η τέχνη ομοιάζει με τοιχογραφίες του τέλους του 16ου αιώνα.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)