Δελτίον XAE 29 (2008), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Άννας Μαραβά-Χατζηνικολάου (1911-2005)

Δημοσιευμένα: 2008-03-05

ISSN 1105-5758. Επιτροπή έκδοσης: Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ, Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Ιωάννα ΚΟΛΤΣΙΔΑ-ΜΑΚΡΗ, Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Τίτος ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ. Υπεύθυνος έκδοσης τόμου: Τίτος ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Σελιδοποίηση: Ρούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: David HARDY. Έλεγχος γαλλικών κειμένων: Πάολα ΣΤΑΡΑΚΗ. Στοιχειοθεσία-Εκτύπωση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ, Αντ. Ευάγγ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου

Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Greco του Antonio Palomino

Νίκος ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στον Έξαρχο Φθιώτδας

Σωτήρης ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Βασιλική ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ