Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
16ος αιώνας Άθως Μετέωρα Ήπειρος Σχολή Βορειοδυτικής Ελλάδας Κρητική σχολή κόσμημα
Αθανάσιος ΣΕΜΟΓΛΟΥ
Περίληψη

Στο άρθρο εξετάζονται ορισμένα από τα γραπτά κοσμήματα σε εντοίχιους διακόσμους μεγάλων μοναστικών συνόλων του 16ου αιώνα στον Άθω, Μετέωρα και Ήπειρο. Διαπιστώνεται η διαφορετική εικαστική αντίληψη που διέπει το κόσμημα ανάμεσα στους κρήτες αγιογράφους και αντίστοιχα στους καλλιτέχνες της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδος. Σχολιάζονται οι καλλιτεχνικές επιλογές σε συνάρτηση με το ιστορικό περιβάλλον και τις πολιτιστικές συνθήκες των περιοχών δράσης τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.