Ο Ναός της Παναγίας στο Drenovo


Δημοσιευμένα: Ιουλ 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
Drenovo Τρουλαίος ναός με περίστωο αρχιτεκτονική χρονολογία
Marica ŠUPUT
Περίληψη

Στο άρθρο διατυπώνεται η υπόθεση ότι ο ναός της Παναγίας στο Drenovo ήταν καθίδρυμα τοπικού άρχοντα και ότι οικοδομήθηκε κατά την τέταρτη ή την πέμπτη δεκαετία του 14ου αιώνα. Η συγκριτική ανάλυση των κατόψεων και της ανωδομής των ναών της Παναγίας στο Drenovo και της Παναγίας Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα, σε συνδυασμό με ορισμένες ιστορικές συγκυρίες, αποτελεί τη βάση για το συμπέρασμα ότι ο ναός του Drenovo ανήκει στον τύπο των τρουλαίων με περίστωο ναών της υστεροβυζαντινής περιόδου. Στην ίδια αρχιτεκτονική ομάδα ανήκουν πιθανόν και οι προαναφερθείσες εκκλησίες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Marica ŠUPUT, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου,

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)