Δελτίον ΧΑΕ 24 (2003), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Οικονομίδη (1934-2000)

Δημοσιευμένα: 2003-12-31

ISSN 1105-5758. Επιτροπή έκδοσης: Όλγα ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ, Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Νικόλαος ΖΙΑΣ, Ηλίας ΚΟΛΛΙΑΣ, Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ, Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ. Υπεύθυνος έκδοσης τόμου: Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ και Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Σελιδοποίηση: Ρούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: Alex DOUMAS. Στοιχειοθεσία-Εκτύπωση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νίκος Οικονομίδης

Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το τέμπλο του ναού Μεταμορφώσεως στην Άμφισσα

Κλήμης ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, Χριστίνα ΠΙΝΑΤΣΗ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ