Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
10ος αιώνας Πελοπόννησος Μάνη Μικρά Ασία Καππαδοκία ζωγραφική τοιχογραφίες επιγραφές
Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
Περίληψη

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα παράδειγμα από ένα πρόγραμμα έρευνας για το επίπεδο της παιδείας των ζωγράφων ή, ειδικότερα, των υπεύθυνων «γραφέων» των επιγραφών που συνοδεύουν τις παραστάσεις στους ναούς, καθώς και των αφιερωματικών επιγραφών που συχνά σώζονται σ’αυτούς. Ως τέτοιο παράδειγμα έχει χρησιμοποιηθεί η μαρτυρία των επιγραφών που σώζονται σε μία ομάδα μνημείων του τέλους του 10ου αιώνα στη Μάνη. Η σχετική μαρτυρία συγκρίνεται με αντίστοιχα στοιχεία από δύο μνημεία της ίδιας περίπου εποχής, στην Καππαδοκία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ομότιμη Καθηγήτρια

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)