Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38)


Δημοσιευμένα: Jan 11, 1972
Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
Περίληψη
Μη διαθέσιμη περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)