Δελτίον XAE 16 (1991-1992), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του André Grabar (1896-1990)

Δημοσιευμένα: 1992-01-01

Επιτροπή έκδοσης: Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Νικόλαος ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ, Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ. Υπεύθυνος έκδοσης τόμου: Νικόλαος ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ. Εκδοτική και καλλιτεχνική επιμέλεια: Ραχήλ ΜΙΣΔΡΑΧΗ-ΚΑΠΟΝ. Επιμέλεια κειμένων: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Φωτοστοιχειοθεσία: Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. Αναπαραγωγή φωτογραφιών: Αφοί ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ. Μοντάζ: Γιώργος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Εκτύπωση: Επαμεινώνδας ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Ανδρέας Grabar (1896-1990)

Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φλιούς. Παναγία η Ραχιώτισσα

Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ

Περίστυλο αίθριο στην πόλη του Βόλου

Αικατερίνη ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΣΜΠΥΡΑΚΗ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ