Δελτίον XAE 34 (2013), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη (1961-2010)

Δημοσιευμένα: 2014-03-26

ISSN 1105-5758. e-ISSN 2241-2190. Επιτροπή έκδοσης: Δημήτριος ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ, Μαρία ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Αγγελική ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Σταύρος ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Ιωάννα ΜΠΙΘΑ, Γεώργιος ΠΑΛΛΗΣ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ. Διεθνές επιστημονικό συμβούλιο: Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Antony CUTLER, Raffaela FARIOLI-CAMPANATI, Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ, Nancy PATTERSON-ŠEVČENKO, Jean-Pierre SODINI, Marica ŠUPUT. Υπεύθυνοι έκδοσης τόμου ΛΔ΄ (2013): Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Χριστίνα ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Σελιδοποίηση: Ευρώπη ΜΑΝΤΕΛΟΥ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: Αγγελική ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ. Παραγωγή-εκτύπωση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΑΝΤ. ΕΥΑΓΓ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Χορηγός: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τίτος Παπαμαστοράκης (1961-2010)

Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

Εργογραφία του Τίτου Παπαμαστοράκη

Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ