Ζητήματα αναπαράστασης της αρχικής μορφής του ναού του Αγίου Τίτου στη Γόρτυνα


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Κρήτη Γόρτυς πρωτοβυζαντινή περίοδος βυζαντινή αρχιτεκτονική ναοδομία
Σταύρος ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος των απόψεων του Ορλάνδου και η εξέταση ζητημάτων σχετικών με την αναπαράσταση της αρχικής μορφής του ναού του Αγίου Τίτου στη Γόρτυνα της Κρήτης, για τον οποίο πρόσφατα υποστηρίχθηκε μια χρονολόγηση στο διάστημα μεταξύ του 796 και του 813 και πάντως πριν από την κατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες το 827/8. Σύμφωνα με την προτεινόμενη εδώ αναπαράσταση το μνημείο εμφάνιζε όλα τα χαρακτηριστικά των σύνθετων σταυροειδών εγγεγραμμένων, ενώ διέθετε πλήρως απαρτισμένο τριμερές Ιερό με τρίκογχο Άγιο Βήμα, πλάγιες κόγχες (χορούς) και τριμερή νάρθηκα, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, έφερε όροφο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)