Δελτίον XAE 14 (1987-1988), Περίοδος Δ'

Δημοσιευμένα: 1989-01-01

Επιτροπή έκδοσης: Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Νικόλαος ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ντούλα ΜΟΥΡΙΚΗ, Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ, Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ. Υπεύθυνος έκδοσης τόμου: Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ. Εκδοτική και καλλιτεχνική επιμέλεια: Ραχήλ ΜΙΣΔΡΑΧΗ-ΚΑΠΟΝ. Επιμέλεια κειμένων: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Φωτοστοιχειοθεσία: Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. Αναπαραγωγή φωτογραφιών-Μοντάζ: Γιώργος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ. Εκτύπωση: Χ. ΜΟΡΦΙΑΔΗΣ - Γ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ο.Ε.. Βιβλιοδεσία: EΥΤΑΞΙΑΔΗΣ - ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αγία Παρασκευή του Δράκου

Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Άι-Γιαννάκης του Μυστρά

Νικόλαος Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Σκευοφύλαξ (Νικόλαος;) Ισπανός

Γεώργιος ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το Ριζόκαστρο. Σωζόμενα υπολείμματα: Νέες παρατηρήσεις και επαναχρονολόγηση

Αγγελική ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, Eλένη ΜΑΚΡΗ, Κωνσταντίνος ΤΣΑΚΟΣ

Παροράματα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ