Δελτίον XAE 35 (2014), Περίοδος Δ'.

Δημοσιευμένα: 2016-02-03

ISSN 1105-5758. e-ISSN 2241-2190. Επιτροπή έκδοσης: Δημήτριος ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ, Μαρία ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Αγγελική ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Σταύρος ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Ιωάννα ΜΠΙΘΑ, Γεώργιος ΠΑΛΛΗΣ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ. Διεθνές επιστημονικό συμβούλιο: Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Antony CUTLER, Raffaela FARIOLI-CAMPANATI, Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ, Nancy PATTERSON-ŠEVČENKO, Jean-Pierre SODINI, Marica ŠUPUT. Υπεύθυνοι έκδοσης του τόμου 35 (2014): Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Αγγελική ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Ιωάννα ΜΠΙΘΑ. Φιλολογική και εκδοτική επιμέλεια: Χριστίνα ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Σελιδοποίηση: Έφη ΑΧΛΑΔΗ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: Ντέμπορα ΚΑΖΑΖΗ. Έλεγχος γαλλικών κειμένων: Valerie RASPILLER. Γραμματειακή υποστήριξη: Αικατερίνη ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ. Παραγωγή-Εκτύπωση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ, ΑΝΤ. ΕΥΑΓΓ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Χορηγοί: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΙΔΡΥΜΑ ΨΥΧΑ.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το μαγκιπείο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους

Πλούταρχος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Σταύρος ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Δομένικο Ελλασσώνας

Σωτήρης ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Βασιλική ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ-ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗ

Ο Ξένος ∆ιγενὴς στὴν Ἤπειρο

Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ