Παρατηρήσεις στην εικονογραφία του «Ἐπὶ σοὶ χαίρει» σε εικόνα από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσέιο Αθηνών (Τ.134/Κειμήλια Προσφύγων 67)


Δημοσιευμένα: Φεβ 3, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Ὑστεροβυζαντινὴ περίοδος 14ος αἰώνας φορητὲς εἰκόνες εἰκονογραφία «Ἐπὶ σοὶ χαίρει» ἡσυχασμός ὑμνολογία μητροπολίτης Θεόληπτος Μικρὰ Ἀσία Φιλαδέλφεια Κωνσταντινούπολη
Ἄγγελος ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ
Περίληψη

Ἡ εἰκόνα μὲ τὸ θέμα τοῦ «Ἐπὶ σοὶ χαίρει» ἀπὸ τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο τῆς Ἀθήνας περιέχει ἐνδιαφέροντα πιθανῶς τοπογραφικὰ στοιχεία ποὺ τὴ συσχετίζουν μὲ τὴ Φιλαδέλφεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ εἰκονογραφία της ἐντάσσεται στὴν ὑστεροβυζαντινὴ τέχνη τουλάχιστον μετὰ τὸ 1360 καὶ οἱ ἡσυχαστικὲς ἐπιρροὲς εἶναι ἐμφανεῖς στὴ σύνθεσή της, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πιθανὴ ἀπεικόνιση στὴν εἰκόνα τοῦ ἐξέχοντος ἡσυχαστῆ μητροπολίτη Φιλαδελφείας Θεολήπτου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.