Η μαγεία του γραπτού λόγου: Η μαρτυρία των επιγραφών στα βυζαντινά μαγικά φυλακτά


Δημοσιευμένα: feb 3, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Βυζαντινή περίοδος επιγραφές τελετουργική γλώσσα μαγεία μαγικά φυλακτά μαγικοί πάπυροι μαγικά ελάσματα επιτελεστικότητα θεωρία λεκτικών πράξεων J. L. Austin
Vicky A. FOSKOLOU
Περίληψη

Tο άρθρο μελετά την αποτροπαϊκή χρήση του γραπτού λόγου μέσω των επιγραφών που αναγράφονται σε βυζαντινά φυλακτά, δηλαδή σε προσωπικής φύσης φορητά αντικείμενα, τα οποία απευθύνονταν σε ένα χριστιανικό κοινό και έχουν ένα μαγικό χαρακτήρα, φέρουν δηλαδή παραστάσεις, σύμβολα και επιγραφές που δεν προέρχονται από τις παραδόσεις και τη διδασκαλία της επίσημης Εκκλησίας. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις που κρύβονται πίσω από τη δημιουργία, κατοχή και χρήση αυτών των τεχνέργων και να αποδειχθεί πως ο λόγος που αναγράφεται σε αυτά τα αντικείμενα έχει τα χαρακτηριστικά μιας τελετουργικής γλώσσας, όπως αυτή ορίζεται σε ανθρωπολογικές και θρησκειολογικές μελέτες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.