Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Προφήτη Ηλία στους Γεωργουτσάτες ∆ρόπολης στη βόρεια Ήπειρο (1585/6) και το έργο του ζωγράφου Νικηφόρου, ενός από τους τελευταίους εκπροσώπους της κρητικής σχολής


Δημοσιευμένα: Feb 3, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος 16ος αιώνας μνημειακή ζωγραφική ζωγράφος Νικηφόρος κρητική σχολή βόρεια Ήπειρος νότια Αλβανία ∆ρόπολη μονή Προφήτη Ηλία στους Γεωργουτσάτες μονή Κοίμησης Θεοτόκου ∆ρυάνου μονή Γενεσίου Θεοτόκου ∆ούβιανης
Ιωάννης Π. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Περίληψη

«∆ια χειρός Νικηφόρου μοναχού» φιλοτεχνήθηκαν οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού του καθολικού της μονής Προφήτη Ηλία στους Γεωργουτσάτες ∆ρόπολης (1585/6). Στο εργαστήριό του αποδίδεται και το μεγαλύτερο τμήμα του διακόσμου των μονών ∆ρυάνου και ∆ούβιανης. Ο Νικηφόρος ακολουθεί τις εικονογραφικές και εκφραστικές επιλογές της κρητικής σχολής και κατά συνέπεια πρέπει να τον θεωρήσουμε ως έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της, που πιθανώς να μαθήτευσε από μικρή ηλικία κοντά σε κρητικά συνεργεία κυρίως των Μετεώρων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)