«...ΑΓΕΤΑΙ... ΓΑΜΕΤΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ...» (Νικηφόρου πατριάρχου, Ιστορία σύντομος, 77.9-10)


Δημοσιευμένα: Feb 3, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
8ος αιώνας αργυρά ενσφράγιστα πινάκια επιγραφές Ειρήνη η Αθηναία Ιωάννης βασιλικός πρωτοσπαθάριος και χαρτουλάριος του σακελλίου Στερεά Ελλάδα Θήβα
Ελευθερία ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ
Περίληψη

Σε ανασκαφική έρευνα της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Θήβα, αποκαλύφθηκαν δύο συνανήκοντα θραύσματα αργυρού ενσφράγιστου πινακίου. Στην αφανή πλευρά της βάσης του διατηρούνται δύο σφραγίδες, μία επιμήκη με τοξωτή την άνω πλευρά και μία ορθογώνια. Η μεν πρώτη φέρει προτομή της Ειρήνης Αθηναίας και σταυροειδές μονόγραμμα, ενώ η δεύτερη αναφέρει τον Ιωάννη, βασιλικό (πρωτο)σπαθάριο και χαρτουλάριο του σακελλίου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.