Ο Ξένος ∆ιγενὴς στὴν Ἤπειρο


Δημοσιευμένα: Feb 3, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινὴ περίοδος 15ος αἰώνας μνημειακὴ ζωγραφική ζωγράφος Ξένος ∆ιγενής εἰκονογραφία κρητικὴ σχολή Ἤπειρος ναὸς τῆς Παναγίας στὴν Κάτω Μερόπη
Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Περίληψη

Ὁ πελοποννήσιος ζωγράφος Ξένος ∆ιγενὴς διεκόσμησε μὲ τοιχογραφίες τυπικὲς τῆς κρητικῆς σχολῆς τοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων Πατέρων στὰ Ἀπάνω Φλώρια Σελίνου Kρήτης (1470) καὶ τῆς μονῆς Mυρτιᾶς στὴν Aἰτωλία (1491). Ἕνα τρίτο σύνολο τοιχογραφιῶν, στὴν Παναγία Kάτω Mερόπης στὴν Ἤπειρο, διατηρεῖται σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση μετὰ ἀπὸ πυρκαϊά, ποὺ κατέστρεψε καὶ τὴν ἐπιγραφὴ μὲ τὴν χρονολογία. Oἱ σωζόμενες τοιχογραφίες ἀκολουθοῦν καὶ αὐτὲς τὴν κρητικὴ εἰκονογραφία καὶ τεχνοτροπία, ἔχουν ὅμως ἐπηρεασθεῖ σὲ μικρὸ βαθμὸ στὴν εἰκονογραφία ἀπὸ τὴν τέχνη τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Mακεδονίας (Ἐμπαιγμὸς τοῦ Xριστοῦ) καὶ στὴν ἀπόδοση τῶν γεροντικῶν μορφῶν ἀπὸ τὸ ἀντικλασσικὸ ρεῦμα τῆς ζωγραφικῆς τοῦ ὄψιμου 15ου αἰῶνος στὴν ∆υτικὴ Mακεδονία (ἱεράρχαι ἀψίδος). Tέτοιες ἐπιδράσεις δὲν ὑπάρχουν στὴν μονὴ Mυρτιᾶς, καὶ συνηγοροῦν γιὰ μεταγενέστερη χρονολόγηση τοῦ διακόσμου τῆς Kάτω Mερόπης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)