Οι βυζαντινές τοιχογραφίες του Αϊ-Μιχαήλη στο Βουνό στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
11ος αἰώνας Kέρκυρα Θεοφάνεια εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα Ἱεροῦ Bήματος
Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Περίληψη

Τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ μονόχωρου ξυλόστεγου ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὴν Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας ἀνάγεται στὸν 11ο αἰῶνα καὶ διασώζει τοιχογραφίες ποὺ παρουσιάζουν πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὸν διάκοσμο τοῦ χρονολογημένου στὸ 1074/5 ναΐσκου τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ γειτονικὸ χωριὸ Ἅγιος Μάρκος, π.χ. στὴν Θεοφάνεια τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος, στὴν ἀπεικόνιση τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψῖδος καὶ στὴν χρήση τῆς ἰσοψηφίας τῆς λέξεως ἀμὴν στὴν κτιτορικὴ ἐπιγραφή.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)