Δελτίον XAE 12 (1984), Περίοδος Δ'. Στην εκατονταετηρίδα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884-1984)

Δημοσιευμένα: 1986-01-01

Συντακτική επιτροπή: Mανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Νικόλαος ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ντούλα ΜΟΥΡΙΚΗ, Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ, Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λούση ΜΠΡΑΤΖΙΩΤΗ. Τυπογραφικές διορθώσεις: Λούλα ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Φωτοστοιχειοθεσία: ΦΩΤΡΟΝ Α.Ε. Μοντάζ: Γιώργος Παπαπαναγόπουλος. Εκτύπωση: Λεωνίδας ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα εκατόχρονα της ΧΑΕ.

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόγραμμα των εκδηλώσεων του εορτασμού

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μια άγνωστη κρητική εικόνα στο Σαράγεβο

Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Βυζαντινή κεραμεική στην Άρτα

Αγγελική ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ