Δελτίον XAE 21 (2000), Περίοδος Δ'

Δημοσιευμένα: 2000-01-01

ISSN 1105-5758. Επιτροπή έκδοσης: Γεώργιος ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ, Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ, Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ. Υπεύθυνη έκδοσης τόμου: Σοφία Καλοπίση-Βέρτη. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Σελιδοποίηση: Ρούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: Alex DOUMAS. Στοιχειοθεσία-Εκτύπωση: Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ο.Ε.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά

Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τριφεγγής ένθεος μοναρχία

Άννα ΜΑΡΑΒΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δυσαναγνώστων ανάγνωσις

Κωνσταντίνος ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ