Δελτίον ΧΑΕ 26 (2005), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Γαλάβαρη (1926-2003)

Δημοσιευμένα: 2005-12-31

ISSN 1105-5758. Επιτροπή έκδοσης: Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ, Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Ηλίας ΚΟΛΛΙΑΣ, Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, Τίτος ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ. Υπεύθυνοι έκδοσης τόμου: Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και Ευθύμιος Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Σελιδοποίηση: Ρούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: Alex DOUMAS. Έλεγχος γαλλικών κειμένων: Πάολα ΣΤΑΡΑΚΗ. Στοιχειοθεσία-Εκτύπωση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ, Αντ. Ευάγγ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εργογραφία Γεωργίου Γαλάβαρη

Δημήτριος Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταφικά μνημεία σε αθωνικά σλαβικά καθιδρύματα κατά το 19ο αιώνα

Δημήτριος Α. ΛΙΑΚΟΣ, Νικόλαος Α. ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ